Kratka povijest OŠ “Lipanjske zore”

Osnovna škola “Lipanjske zore” u Višićima kroz svoju je povijest nekoliko puta mijenjala ime: Đuro Pucar Stari, Višići i Lipanjske zore. Ova škola s organiziranim radom započela je 1935. god., a nastava se izvodila u obliku tečaja. Prvi učitelj bio je Mato Ćorić. Četverorazredna škola otvorena je 1940. god. u privatnoj kući Malića, a učitelj je bio Ivo Gluščević iz Metkovića. Dvije godine poslije (1942.) škola je prestala s radom, jer su talijanski vojnici preuzeli “Malića kuću” radi vlastitog smještaja, pa su učenici nastavili školovanje u Dračevu. Poslije Drugog svjetskog rata zadružni dom je adaptiran i u njemu se odvijala nastava, koju su pohađali učenici iz Višića i Čeljeva, a nastavu je izvodila učiteljica Lujza. Već u školskoj 1946./1947. god. škola broji četiri razreda, a nastavu je izvodio Mustafa Muminagić. Iduće školske godine (1947./1948.) nastavu je izvodila učiteljica Smilja Despot. Te godine školu je pohađalo 290 učenika raspoređenih u tri razreda, a nastava je izvođena ponovno u “Malića kući”.

1949./1950. god. ukupno je bilo 298 učenika u četverorazrednoj školi. Upraviteljica škole bila je Smilja Despot, a u školi je još radila Ljubica Pandia. Šestorazredna škola otvara se u školskoj 1952./1953. god., da bi 1958./1959. god. bila otvorena osmorazredna škola. Učitelji su bili: Munevera Bitanga, Risto Kristić, Đorđo Misita, Fahira Ćolić, Ruža Bošković, Dragica Misita, Andrija Ćorić, Budo Mandrapa. Ukupno je bio 171 učenik u školi. U idućoj školskoj godini (1959./1960.) škola je imala 234 učenika. Kao novi nastavnici s radom su započeli Jovo Spahić, Gojko Delač, Zahir Kudra, Milan Delić, Andrija Lubarda i Kemal Kavara. U školskoj 1960./1961. god. škola u Višićima postaje centralna s područnim odjelima u Dračevu, Čeljevu, Klepcima i Prebilovcima. U centralnoj školi bilo je 10 odjela s ukupno 292 učenika. Školu je završila prva generacija osmog razreda. Nakon potresa, koji je oštetio zgradu škole, nastava se održavala pod šatorima, a kasnije u hangarima. Zgrada škole je 1964. god. popravljena, pa se nastava opet počela održavati u njezinim prostorima. Velik porast broja učenika škola bilježi u školskoj 1965./1966. god. kada je nastavu pohađalo 640 učenika. Nova škola napravljena je 1984. god., a bila je opremljena sa 10 učionica, kabinetom informatike, knjižnicom sa čitaonicom i športskom dvoranom.

Uvjeti rada u novoj školi zadovoljavaju pedagoške standarde. Sanitarni čvor i fasada škole obnovljeni su 2010. god. Škola radi u dvije smjene, u prvoj smjeni je predmetna (od V. do VIII., odnosno od VI. do IX. razreda), a u drugoj razredna nastava (od I. do IV., odnosno od I. do V. razreda).

Danas Osnovna škola “Lipanjske zore” u Višićima ima 7 područnih škola od kojih je jedna osmorazredna/devetorazredna (PŠ Domanovići), a ostale su petogodišnje (PŠ Svitava, PŠ Dračevo, PŠ Čeljevo, PŠ Gnjilišta, PŠ Šuškovo Naselje i PŠ Bobanovo Naselje). Trenutni ravnatelj je Đure Raguž, koji je naslijedio Nadu Pažin (10 godina). Prije nje tu je dužnost 17 godina obnašao Augustin Doko, koji je naslijedio pokojnog Rajka Udženiju.

Školske 2009./2010. godine uvedeno je devetogodišnje obrazovanje, ali u centralnoj školi u Višićima nema odjela devetogodišnje škole jer je bilo premalo djece (dvoje djece), te se nije formirao odjel. U školskoj 2016./2017. godini ukupno ima 510 učenika (10 manje u odnosu na prošlu godinu) koji se školuju u dvije smjene. Broj učenika se posljednjih godina smanjuje. Od 510 učenika dječaka je 268, a djevojčica 240. Po osmogodišnjem planu i programu nastavu pohađa 77 učenika, a po devetogodišnjem planu i programu 433 učenika. Učenici su raspoređeni u 30 čistih i 9 kombiniranih odjela, a u predmetnoj nastavi nema kombiniranih odjela. Učitelja/ica je 28, 26 nastavnika/ica i 19 djelatnika/ica iz tehničkog osoblja. Učiteljski kadar je stručno osposobljen za odgoj i obrazovanje djece.