PŠ Domanovići

PŠ Domanovići osnovana je 1964. god., a od 1994. god. je u sastavu OŠ “Lipanjske zore”. Školska zgrada bila je u katastrofalnom stanju sve do kraja 2016. god. kada je obnovljen vanjski izgled škole (nova termofasada, krov, otvori i grijanje), a u 2017./2018. godini u planu je postavljanje centralnog grijanja, renoviranje podova i unutarnjih zidova. Uz centralnu školu u Višićima, i PŠ Domanovići je devetogodišnja škola. U Domanovićima od I. do V. razreda kreću u 13:00 h, a od VI. do IX. od 07:45 h.

PŠ Domanovići u 2017./2018. ukupno je 129 učenika. U razrednoj je 42, a u predmetnoj 87 učenika. Nastava je organizirana u 9 čistih odjela i 1 kombinirani odjel.

– KO I. i IV. (Sanela Puljić)

– II. (Željka Musulin)

– III. (Mirjana Marinović)

– V. (Draženka Dadić)

– VI. a (Danica Kovačević)

– VI. b (Pamela Brkić)

– VII. a (Ernesto Markota)

– VIII. a (Danijela Milanović)

– VIII. b (Ljilja Pažin)

– IX. a (Marina Galić)