PŠ Bobanovo Naselje

Nastava je organizirana u dvije smjene: kombinirani odjeli I. i II. razreda, te III. i IV. polaze u 12:45 h, a V. razred u 8:00 h.

PŠ Bobanovo Naselje ukupno je 36 učenika, a nastava je organizirana u 3 odjela (1 čisti i 2 kombinirana):

– KO I. i II. (Borka Vučković)

– KO III. i IV. (Božica Previšić)

– V. (Marijana Matić)

Raspored sati