Promjena datuma testiranja iz Kemije

Na sastanku/aktivu učitelja biologije koji je održan u Zavodu za školstvo Mostar, 21. veljače 2018. godine, dogovoren je drugi datum testiranje iz nastavnog predmeta Kemija za učenike IX. razreda. Umjesto 30. svibnja 2018. godine navedeno testiranje pomaknuto je na  14. svibnja 2018. godine. U privitku poruke ponovo šaljem tablicu s utvrđenim popisom natjecanja, testiranja i smotri za školsku 2017./2018. godinu. U nadi da ćete uvažiti promjenu u datumu testiranja srdačno Vas pozdravljam.

Zavod za školstvo

OSNOVNE ŠKOLE
1) Natjecanje: KRASNOSLOV (interpretativno recitiranje)
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2018. godine

b) županijsko – 11. svibnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici IV. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno recitiranje kroz koje vodimo učenike u doživljavanje drukčijeg ugođaja, drukčijeg doživljavanja svijeta, u zapažanju motiva koji unose radost, iskazuju emotivnost, oblikuju čudesnu razigranost izraza i ritma.

–          izbor tekstova primjeren uzrastu učenika

–          ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja (čitatelj iz teksta mora osjetiti živog čovjeka odnosno životno iskustvo)

–          pravilna akcentuacija i dikcija, rečenični ton…

–          prirodnost, izražajnost i sugestivnost prigodom nastupa.

Literatura: lektira  u razrednoj nastavi; udžbenici hrvatskog jezika

2) Testiranje u razrednoj nastavi „ Poznajem svoju Bosnu i Hercegovinu“
Vremenik testiranja: 27. travnja 2018. godine

Cilj testiranja: provjera usvojenosti znanja iz više nastavnih predmeta o tome koliko učenici poznaju svoju domovinu. Testiranje će biti  osmišljeno  interdisciplinarnim pristupom s naglaskom na tematskom planiranju u razrednoj nastavi.

Kategorija testiranja: učenici V. razreda devetogodišnjeg obrazovanja

Programski sadržaji testiranja: obuhvaćeni će biti nastavni sadržaji od prvog razreda do konca prvog polugodišta petog razreda. Testiranjem se želi provjeriti usvojenost znanja iz tematski povezanih nastavnih sadržaja više nastavnih predmeta.

Literatura: udžbenici razredne nastave za devetogodišnju osnovnu školu koji su odobreni od  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

3) Natjecanje iz matematike
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do ožujka 2018. godine

b) županijsko – 26. travnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici V. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: : nastavni plan i program za matematiku do V. razreda (za V. razred nastavni sadržaji koji se po optimalnoj dinamici realizacije mogu obraditi do nadnevka održavanja županijskog natjecanja)

Literatura: udžbenici matematike, priručnici, zbirke zadataka i drugi izvori

4) Natjecanje u pisanju poezije i  recitiranje
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. veljače 2018. godine provesti školsko natjecanje (pisanje lirskih pjesama).

Do konca  mjeseca veljače dostaviti tekst lirske pjesme koju je napisao učenik škole i koja je pobjednica školskog natjecanja. Tekstove lirskih pjesama će pregledati Povjerenstvo u Zavodu za školstvo Mostar i odrediti najuspjelije radove. Najbolji radovi će biti nagrađeni.

b) županijsko – 15. ožujka 2018. godine

Napisanu lirsku pjesmu (koja je pobjednica na školskom natjecanju) može recitirati drugi učenik i tako predstavljati školu.

Kategorija natjecanja: svi razredi predmetne nastave

Programski sadržaji natjecanja: interpretativno recitiranje

Literatura: Težak, S. (1990.), Govorne vježbe u nastavi hrvatskog jezika, 8. izdanje, Zagreb, ŠK

4) Natjecanje iz engleskog jezika
Vremenik natjecanja:

 a) školsko – do polovice ožujka 2018. godine

b) županijsko – 27. travnja 2018. godine
Kategorija natjecanja:
učenici VII. razreda

Način realizacije: individualni rad na testovima koji obuhvaća oblasti: Grammar, English  Vocabulary in Use i Reading Comprehension).

Programski sadržaji natjecanja: Nastavni plan i program za engleski jezik (za VII. razred isključivo planirano gradivo prvog polugodišta)

Literatura: udžbenici engleskog jezika za osnovnu školu

 5) Testiranje iz kemije
Vremenik testiranja: 14. svibnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici IX. razreda osnovnih škola Grada Mostara

Programski sadržaji natjecanja: kemija VIII. i IX. razreda

Literatura: udžbenici i radne bilježnice za kemiju VIII. i IX. razreda, odobrene od nadležnog Ministarstva  prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

6) Natjecanje iz povijesti
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do kraja ožujka 2018. godine

b) županijsko – 27. travnja 2018. godine

Cilj natjecanja:

Razvoj povijesne kulture učenika, razumijevanje, poštivanje i ljubav prema povijesnoj baštini, spoznaja o drugim narodima i razumijevanje njihovih kultura. Stjecanje znanja i intelektualnih vještina koje će i pomoći u razumijevanju suvremenog svijeta te razvijanje interesa za izučavanje prošlosti i zanimanja za sadašnjost, odnosno razvijanje povijesnog mišljenja.

Kategorija natjecanja:  natjecanje iz povijesti za VIII. razred osnovne škole.

Način realizacije:  Školsko natjecanje organizira škola a sastavljači pitanja su učitelji unutar škole. Pitanja moraju biti jednaka za sve odjele, isti datum i satnica održavanja testiranja.  Programski sadržaji natjecanja: 

zadatci se odnose na nastavne sadržaje odgovarajućeg razreda, koje se po optimalnoj dinamici realizacije može obraditi do nadnevka održavanja natjecanja.

Literatura:  svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

7) Testiranje iz povijesti
Vremenik testiranja: 14. svibnja 2018. godine

Kategorija testiranja: učenici IX. razreda osnovne škole u HNŽ-i.

Programski sadržaji testiranja: cjelokupni nastavni sadržaj iz povijesti od VI. do IX. razreda osnovne škole.

Literatura: svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

8) Glazbeni festival osnovnih škola HNŽ-e
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2018.godine

b) županijsko – 4. svibnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: Glazbeni festival učenika od V. do IX. razreda osnovnih škola

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno pjevanje kroz  koje vodimo učenike da iskazuju emotivnost te oblikuju ritam i melodiju i razvijaju glazbeni ukus i intonaciju.

–          Izbor pjesama primjeren uzrastu učenika

–          Pravilna dikcija  artikulacija

–          Pravilno disanje i intoniranje

–          Prirodnost, izražajnost i sugestivnost prilikom nastupa

Literatura: Pjesmarice popularno-zabavnog karaktera

SMOTRE

1.      Dani kruha

2.      Lijepom našom

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *