Nasilje među vršnjacima – Bullying

Nasilje je česta pojava, kako u školi, tako i u drugim ustanovama, a i u životu općenito. Srž nasilja je namjerno nanošenje boli, bez obzira je li ona fizička ili psihička. Najčešće se za današnje nasilje među djecom koristi engleski izraz “bullying”, koji se može odrediti kao dijete koje je žrtva nasilja i koje je trajno i opetovano izloženo negativnim postupcima od strane jednog ili više učenika. Razvojem društvenih mreža nasilje se sve češće prenosi i na njih. Mnogo je prijetnji i posljedice koje mogu biti strašne.

Dakle, o bullyingu možemo govoriti kada postoje tri osnovna elementa:

  1. Negativni postupci, namjerno nanošenje ozljeda drugoj osobi
  2. Opetovani i trajni postupci se moraju ponavljati
  3. Asimetričan odnos snaga – između vršnjaka postoji nesrazmjer u snazi

Posljedice za djecu koja trpe nasilje:

29% žrtava izostaje iz škole kako bi izbjeglo maltretiranje

22% osjeća simptome fizičke bolesti

20% ima problema sa spavanjem

Oni ekstremni slučajevi dovode i do pokušaja samoubojstva. Zato treba na vrijeme prepoznati i uočiti nasilje kako bi se moglo nešto učiniti da ne dođe do negativnih pojava. Najvažnije je razgovarati i širiti pozitivnu energiju jer su trač, ogovaranje i blaćenje samo prvi stupanj u pojavi nasilja.

Veronika Jerkić (novinarska sekcija)

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *