Vrijeme održavanja testiranja i natjecanja u školskoj 2017./2018.

Zavod za školstvo Mostar u školskoj 2017./2018. godini u suradnji s osnovnim i srednjim školama HNŽ-e organizira testiranja, školska i županijska natjecanja. Najavljena županijska natjecanja i testiranja bit će realizirana od ožujka do svibnja, a u nastavku donosimo raspored za osnovne škole.

OSNOVNE ŠKOLE
1) Natjecanje: KRASNOSLOV (interpretativno recitiranje)
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2018. godine

b) županijsko – u svibnju 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici IV. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno recitiranje kroz koje vodimo učenike u doživljavanje drukčijeg ugođaja, drukčijeg doživljavanja svijeta, u zapažanju motiva koji unose radost, iskazuju emotivnost, oblikuju čudesnu razigranost izraza i ritma.

–          izbor tekstova primjeren uzrastu učenika

–          ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja (čitatelj iz teksta mora osjetiti živog čovjeka odnosno životno iskustvo)

–          pravilna akcentuacija i dikcija, rečenični ton…

–          prirodnost, izražajnost i sugestivnost prigodom nastupa.

Literatura: lektira  u razrednoj nastavi; udžbenici hrvatskog jezika

2) Testiranje u razrednoj nastavi „ Poznajem svoju Bosnu i Hercegovinu“
Vremenik testiranja: travanj 2018. godine

Cilj testiranja: provjera usvojenosti znanja iz više nastavnih predmeta o tome koliko učenici poznaju svoju domovinu. Testiranje će biti  osmišljeno  interdisciplinarnim pristupom s naglaskom na tematskom planiranju u razrednoj nastavi.

Kategorija testiranja: učenici V. razreda devetogodišnjeg obrazovanja

Programski sadržaji testiranja: obuhvaćeni će biti nastavni sadržaji od prvog razreda do konca prvog polugodišta petog razreda. Testiranjem se želi provjeriti usvojenost znanja iz tematski povezanih nastavnih sadržaja više nastavnih predmeta.

Literatura: udžbenici razredne nastave za devetogodišnju osnovnu školu koji su odobreni od  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

3) Natjecanje iz matematike
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do ožujka 2018. godine

b) županijsko – tijekom travnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici V. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: : nastavni plan i program za matematiku do V. razreda (za V. razred nastavni sadržaji koji se po optimalnoj dinamici realizacije mogu obraditi do nadnevka održavanja županijskog natjecanja)

Literatura: udžbenici matematike, priručnici, zbirke zadataka i drugi izvori

4) Natjecanje u pisanju poezije i  recitiranje
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. veljače 2018. godine provesti školsko natjecanje (pisanje lirskih pjesama).

Do konca  mjeseca veljače dostaviti tekst lirske pjesme koju je napisao učenik škole i koja je pobjednica školskog natjecanja. Tekstove lirskih pjesama će pregledati Povjerenstvo u Zavodu za školstvo Mostar i odrediti najuspjelije radove. Najbolji radovi će biti nagrađeni.

b) županijsko – tijekom ožujka 2018. godine

Napisanu lirsku pjesmu (koja je pobjednica na školskom natjecanju) može recitirati drugi učenik i tako predstavljati školu.

Kategorija natjecanja: svi razredi predmetne nastave

Programski sadržaji natjecanja: interpretativno recitiranje

Literatura: Težak, S. (1990.), Govorne vježbe u nastavi hrvatskog jezika, 8. izdanje, Zagreb, ŠK

5) Natjecanje iz engleskog jezika
Vremenik natjecanja:

 a) školsko – do polovice ožujka 2018. godine

b) županijsko – krajem travnja 2018. godine
Kategorija natjecanja: učenici VII. razreda

Način realizacije: individualni rad na testovima koji obuhvaća oblasti: Grammar, English  Vocabulary in Use i Reading Comprehension).

Programski sadržaji natjecanja: Nastavni plan i program za engleski jezik (za VII. razred isključivo planirano gradivo prvog polugodišta)

Literatura: udžbenici engleskog jezika za osnovnu školu

 6) Testiranje iz kemije
Vremenik testiranja: svibanj 2018. godine

Kategorija natjecanja: učenici IX. razreda Osnovnih škola Grada Mostara

Programski sadržaji natjecanja: kemija VIII. i IX. razreda

Literatura: udžbenici i radne bilježnice za kemiju VIII. i IX. razreda, odobrene od nadležnog ministarstva

7) Natjecanje iz povijesti
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do kraja ožujka 2018. godine

b) županijsko – tijekom travnja 2018. godine

Cilj natjecanja:

Razvoj povijesne kulture učenika, razumijevanje, poštivanje i ljubav prema povijesnoj baštini, spoznaja o drugim narodima i razumijevanje njihovih kultura. Stjecanje znanja i intelektualnih vještina koje će i pomoći u razumijevanju suvremenog svijeta te razvijanje interesa za izučavanje prošlosti i zanimanja za sadašnjost, odnosno razvijanje povijesnog mišljenja.

Kategorija natjecanja:  natjecanje iz povijesti za 8 razred osnovne škole.

Način realizacije:  Školsko natjecanje organizira škola a sastavljači pitanja su učitelji unutar škole. Pitanja moraju biti jednaka za sve odjele, isti datum i satnica održavanja testiranja.  Programski sadržaji natjecanja: 

zadatci se odnose na nastavne sadržaje odgovarajućeg razreda, koje se po optimalnoj dinamici realizacije može obraditi do nadnevka održavanja natjecanja.

Literatura:  svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

8) Testiranje iz povijesti
Vremenik testiranja: tijekom svibnja 2018. godine

Kategorija testiranja: učenici IX. razreda osnovne škole u HNŽ-i.

Programski sadržaji testiranja: cjelokupni nastavni sadržaj iz povijesti od VI. do IX. razreda osnovne škole.

Literatura: svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

9) Glazbeni festival osnovnih škola HNŽ-e
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2018.godine

b) županijsko – početkom svibnja 2018. godine

Kategorija natjecanja: Glazbeni festival učenika od V. do IX. razreda osnovnih škola

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno pjevanje kroz  koje vodimo učenike da iskazuju emotivnost te oblikuju ritam i melodiju i razvijaju glazbeni ukus i intonaciju.

–          Izbor pjesama primjeren uzrastu učenika

–          Pravilna dikcija  artikulacija

–          Pravilno disanje i intoniranje

–          Prirodnost, izražajnost i sugestivnost prilikom nastupa

Literatura: Pjesmarice popularno-zabavnog karaktera

SMOTRE

1.      Dani kruha

2.      Lijepom našom

zavod-skolstvo.ba

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Nužna polja su označena s *