Vrijeme održavanja testiranja, natjecanja i smotri u školskoj 2016./2017. godini

Zavod za školstvo Mostar u školskoj 2016./2017. godini u suradnji s osnovnim i srednjim školama HNŽ-e organizira testiranja, školska i županijska natjecanja i smotre. Najavljena županijska natjecanja bit će realizirana u travnju i svibnju.

OSNOVNE ŠKOLE
1) Natjecanje: KRASNOSLOV (interpretativno recitiranje)
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2017. godine

b) županijsko – u svibnju 2017. godine

Kategorija natjecanja: učenici IV. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno recitiranje kroz koje vodimo učenike u doživljavanje drukčijeg ugođaja, drukčijeg doživljavanja svijeta, u zapažanju motiva koji unose radost, iskazuju emotivnost, oblikuju čudesnu razigranost izraza i ritma.

–          izbor tekstova primjeren uzrastu učenika

–          ostvarivanje misaono emotivnih sadržaja (čitatelj iz teksta mora osjetiti živog čovjeka odnosno životno iskustvo)

–          pravilna akcentuacija i dikcija, rečenični ton…

–          prirodnost, izražajnost i sugestivnost prigodom nastupa.

Literatura: lektira  u razrednoj nastavi; udžbenici hrvatskog jezika

2) Natjecanje iz matematike
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do 15. ožujka 2017. godine

b) županijsko – travanj 2017. godine

Kategorija natjecanja: učenici V. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: : nastavni plan i program za matematiku do V. razreda (za V. razred nastavni sadržaji koji se po optimalnoj dinamici realizacije mogu obraditi do nadnevka održavanja županijskog natjecanja)

Literatura: udžbenici matematike, priručnici, zbirke zadataka i drugi izvori

3) Natjecanje u pisanju poezije i  recitiranje
 Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2017. godine provesti školsko natjecanje (pisanje lirskih pjesama).

Do sredine mjeseca travnja dostaviti tekst lirske pjesme koju je napisao učenik škole i koja je pobjednica školskog natjecanja. Tekstove lirskih pjesama će pregledati Povjerenstvo u Zavodu za školstvo Mostar i odrediti najuspjelije radove. Najbolji radovi će biti nagrađeni.

b) županijsko – tijekom svibnja 2017. godine

Napisanu lirsku pjesmu (koja je pobjednica na školskom natjecanju) može recitirati drugi učenik i tako predstavljati školu.

Kategorija natjecanja: svi razredi predmetne nastave

Programski sadržaji natjecanja: interpretativno recitiranje

Literatura: Težak, S. (1990.), Govorne vježbe u nastavi hrvatskog jezika, 8. izdanje, Zagreb, ŠK

 

 

4) Natjecanje iz engleskog jezika
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do polovice ožujka 2017. godine

b) županijsko – tijekom travnja 2017. godine

Kategorija natjecanja: učenici VII. razreda devetogodišnje osnovne škole

Način realizacije: individualni rad na testovima koji obuhvaća oblasti: Grammar, English  Vocabulary in Use i Reading Comprehension).

Programski sadržaji natjecanja: nastavni plan i program za engleski jezik (za VII. razred isključivo planirano gradivo prvog polugodišta)

Literatura: udžbenici engleskog jezika za devetogodišnju osnovnu školu

 5) Natjecanje iz biologije
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2017. godine

b) županijsko – tijekom travnja 2017.godine

Kategorija natjecanja: učenici VIII. razreda devetogodišnje osnovne škole

Programski sadržaji natjecanja: područje biologije koje izučava zoologiju u VI. i VIII. razredu

Literatura: udžbenici biologije za  VI. i VIII. razred devetogodišnjeg obrazovanja osnovnih škola koji je  odobren od Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽ-e.

6) Testiranje u razrednoj nastavi „ Poznajem svoju Bosnu i Hercegovinu“
Vremenik testiranja: krajem travnja 2017. godine

Cilj testiranja: provjera usvojenosti znanja iz više nastavnih predmeta o tome koliko učenici poznaju svoju domovinu. Testiranje će biti  osmišljeno  interdisciplinarnim pristupom s naglaskom na tematskom planiranju u razrednoj nastavi.

Kategorija testiranja: učenici V. razreda devetogodišnjeg obrazovanja

Programski sadržaji testiranja: obuhvaćeni će biti nastavni sadržaji od prvog razreda do konca prvog polugodišta petog razreda. Testiranjem se želi provjeriti usvojenost znanja iz tematski povezanih nastavnih sadržaja više nastavnih predmeta.

Literatura: udžbenici razredne nastave za devetogodišnju osnovnu školu koji su odobreni od  Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

7) Testiranje iz povijesti
Vremenik testiranja: Početak svibnja 2017. godine

Cilj testiranja: provjera usvojenosti temeljnih povijesnih znanja, o povijesti svoje nacije, regije, Europe i Svijeta ( činjenice, datumi i povijesne osobe ),temeljnih povijesnih pojmova iz pet područja ljudske aktivnosti: društvenom, ekonomskom, znanstveno-tehnološkom, političkom i filozofsko- religijsko- estetskom te razvijenosti komparativne i uzročno-posljedične analize, 

Kategorija testiranja: učenici IX. razreda

Programski sadržaji testiranja: zadatci se odnose na nastavne sadržaje iz povijesti koje su učenici trebali svladati od šestog do devetog razreda osnovne škole.

Literatura: svi udžbenici koje je odobrilo Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ-e.

8) Glazbeni festival osnovnih škola HNŽ-e
Vremenik natjecanja:

a) školsko – do konca ožujka 2017.godine

b) županijsko – početkom svibnja 2017. godine

Kategorija natjecanja: Glazbeni festival učenika od V. do IX. razreda osnovnih škola

Programski sadržaji natjecanja: Interpretativno pjevanje kroz  koje vodimo učenike da iskazuju emotivnost te oblikuju ritam i melodiju i razvijaju glazbeni ukus i intonaciju.

–          Izbor pjesama primjeren uzrastu učenika

–          Pravilna dikcija  artikulacija

–          Pravilno disanje i intoniranje

–          Prirodnost, izražajnost i sugestivnost prilikom nastupa

Literatura: Pjesmarice popularno-zabavnog karaktera

SMOTRE

1.      Dani kruha

2.      Lijepom našom

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *