Popis udžbenika

Popis udžbenika za devetogodišnje osnovno obrazovanje za školsku 2016./2017. godinu

 

I. RAZRED

Predmet Naziv udžbenika/ Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK POČETNICA KNJIGULJICA 1 radni materijal Vladimir Š.V.-Sanja J.R.- Jadranka B. ALFA
MATEMATIKA                         MATEMATIKA 1 radni materijal Josip M.-Vinko Z. ALFA
MOJA OKOLINA DIJETE I ŠKOLA radni materijal Damir D.-Radmila L. ALFA
LIKOVNA KULTURA nema udžbenika      
GLAZBENA KULTURA BUBAMARA- Glazba i ja  1 pjesmarica + CD Živko Šarac ZNAM
VJERONAUK PUSTITE MALENE K MENI  radni materijal   LOGOVITA

 

II.  RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK POČETNICA  KNJIGULJICA 2 udžbenik Vladimir Š.V.-Sanja J.R.-Terezija B. ALFA
MATEMATIKA MATEMATIKA 2 udžbenik Josip M.-Vinko Z. ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO ŠKOLA I DOM 2 udžbenik Domišljanović, Jelić, Lauš ALFA
LIKOVNA KULTURA nema udžbenika
GLAZBENA KULTURA GLAZBA I JA 2 udžbenik + CD Živko Šarac ZNANJE
ENGLESKI JEZIK  SMILEYS 1 : 1. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK UČIMO LJUBITI BOGA I LJUDE udžbenik    Glas koncila

-LOGOVITA

 

III.  RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK MOJ HRVATSKI 3 udžbenik Pavličević Franić, Štanger –Velički, Šušnjar ALFA
KUĆA SVEMOGUĆA čitanka Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić
MATEMATIKA MATEMATIKA 3 udžbenik Markovac, Zorić ALFA
MATEMATIKA 3 zbirka zadataka Markovac,  Zorić
PRIRODA I DRUŠTVO DOM I ZAVIČAJ 3 udžbenik Jelić,  Lauš ALFA
GLAZBENA KULTURA GLAZBA I JA 3 udžbenik + CD Šarac/Turkulin – Horvat/Marklović ZNANJE
LIKOVNA KULTURA Nema udžbenika
ENGLESKI JEZIK  SMILEYS 2 : 2. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK RASTIMO U ZAHVALNOSTI udžbenik   Glas koncila

LOGOVITA

 

IV.  RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK  HRVATSKI JEZIK 4 udžbenik Pavličević -Franić, Domišljanović, Šušnjar ALFA
KUĆA IGRAJUĆA  čitanka Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić
MATEMATIKA                         MATEMATIKA 4 udžbenik Markovac, Zorić ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO NAŠI ZAVIČAJI 4 udžbenik Jelić, Brkić ALFA
LIKOVNA KULTURA nema udžbenika
GLAZBENA KULTURA MOJA GLAZBA  4 udžbenik Diana Atasanov Piljek, Slaven Ćavar         ALFA
ENGLESKI JEZIK SMILEYS 3 : 3. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK ZA STOLOM LJUBAVI udžbenik   Glas koncila

-LOGOVITA

 

V.  RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK  HRVATSKI JEZIK 5

 

udžbenik Pavličević -Franić, Domišljanović, Šušnjar ALFA
KUĆA  PUTUJUĆA  čitanka Zalar, Dvornik, Petruša, Brkić
MATEMATIKA                         MATEMATIKA 5 udžbenik Markovac, Zorić ALFA
PRIRODA I DRUŠTVO MOJA DOMOVINA    udžbenik Jelić,  Lauš ALFA
LIKOVNA KULTURA nema udžbenika
GLAZBENA KULTURA   udžbenik Diana Atanasov Piljek, Slaven Ćavar  ALFA
ENGLESKI JEZIK  SMILEYS 4 : 4. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
VJERONAUK NA PUTU VJERE udžbenik   Glas koncila

-LOGOVITA

 

VI.  RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK MOJ HRVATSKI 6 udžbenik Pranjković ALFA
MOJA ČITANKA čitanka Težak, Marušić, Lekić
MATEMATIKA                         MATEMATIČKI IZAZOVI 6 udžbenik Paić , Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 6 zbirka zadataka Paić , Bošnjak, Čulina, Zorić
PRIRODA I DRUŠTVO PRIRODA 6 udžbenik Bastrić, Novoselić, Pekas ALFA
LIKOVNA KULTURA koristit će se samo mape  o čemu će nastavnik obavijestiti učenike na početku nastave
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 1 udžbenik Jelić, Greblički, Periša, Dumančić ALFA
POVIJEST POVIJEST 6 udžbenik Bekavac, Bradica, Rozić ALFA
GLAZBENA KULTURA SVIJET GLAZBE 6 udžbenik Ante Gašpardi, Tonka L., Nevenka R., Zoran Š., Biljana G., Sonja J.  ALFA
ENGLESKI JEZIK SPARK 1 : 5. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN, SINGEN, SPIELEN 1

1.godina učenja 2.strani jezik

udžbenik Vlada Jagatić, Gordana Matolek Veselić ALFA
TEHNIČKA KULTURA ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 6 udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Pehar ŠKOLSKA NAKLADA
INFORMATIKA MOJ PORTAL 6 udžbenik i DVD Stančić, Vejnović, Pehar ŠKOLSKA NAKLADA
VJERONAUK JA SAM PUT udžbenik   LOGOVITA

 

VII. RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK MOJ HRVATSKI 7 udžbenik Lekić, Pranjković ALFA
MOJA ČITANKA 7 udžbenik Težak, Marušić, Lekić
MATEMATIKA                         MATEMATIČKI IZAZOVI 7 udžbenik Paić , Bošnjak, Čulina, Zorić ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 7 zbirka zadataka Paić , Bošnjak, Čulina, Zorić
PRIRODA I DRUŠTVO PRIRODA 7 udžbenik Bastrić, Novoselić, Pekas ALFA
LIKOVNA KULTURA koristit će se samo mape  o čemu će nastavnik obavijestiti učenike na početku nastave
GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 2 udžbenik Jelić, Greblički, Periša, Dumančić ALFA
POVIJEST POVIJEST 7 udžbenik Biran, Šarlija Rozić ALFA
GLAZBENA KULTURA SVIJET GLAZBE 7 udžbenik Ante Gašpardi, Tonka L., Nevenka R., Zoran Š., Biljana G., Sonja J.  ALFA
ENGLESKI JEZIK SPARK 2 : 6. godina učenja udžbenik s CD-om Jenny Dooley, Virginia Evans ALFA
NJEMAČKI JEZIK LERNEN, SINGEN, SPIELEN 2

2.godina učenja 2.strani jezik

udžbenik Gordana Matolek Veselić, Vlada Jagatić,  Damir Velički ALFA
TEHNIČKA KULTURA ČUDESNI SVIJET TEHNIKE 7 udžbenik Bartolić, Marenčić, Paleka, Stanojević, Pehar ŠKOLSKA NAKLADA
INFORMATIKA MOJ PORTAL 7 udžbenik i DVD Stančić, Vejnović, Pehar ŠKOLSKA NAKLADA
VJERONAUK POZIV NA SLOBODU udžbenik   LOGOVITA

 

VIII. RAZRED

Predmet Naziv Vrsta izdanja Autor Nakladnik
HRVATSKI JEZIK MOJA ČITANKA 8 udžbenik Olga Lekić, Biljana Nikolić, Ankica Čato, Ozrenka Fišić ALFA
MOJ HRVATSKI 8 udžbenik Olga Lekić, Milena Pranjković
MATEMATIKA                         MATEMATIČKI IZAZOVI 8 udžbenik Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić ALFA
MATEMATIČKI IZAZOVI 8 zbirka  zadataka Gordana Paić, Željko Bošnjak, Boris Čulina, Vinko Zorić
LIKOVNA KULTURA  
GLAZBENA KULTURA SVIJET GLAZBE 8 udžbenik s CD-om Ante Gašpardi, Tonka Lazarić, Nevenka Raguž, Zoran Štefanac, Biljana Glibo, Sonja Jozić ALFA
ENGLESKI JEZIK SPARK 3 (s CD-om)

7 godina  učenja 1. strani jezik

udžbenik Jenny Dooley, Virginija Evans ALFA
BIOLOGIJA BIOLOGIJA 8 udžbenik Valerija Begić, Julijana Madaj Prpić, Daniela Novoselić, Stojanka Knezović ALFA

 

GEOGRAFIJA GEOGRAFIJA 3 udžbenik Zoran Klarić, Tomislav Jelić, Snježana Dumančić ALFA
POVIJEST POVIJEST 8 udžbenik Miroslav Akmadža, Stjepan Bekavac, Miroslav Rozić ALFA
TEHNIČKA KULTURA        
FIZIKA FIZIKA 8 udžbenik Zumbulka Beštak Kadić, Nada Brković, Planinka Pećina, Vinko Zorić  
KEMIJA KEMIJA 8 udžbenik Draginja Mrvoš-Sermek, Maja Kovačević, Davor Barić, Nikola Čutura ALFA

ALFA

VJERONAUK ZAJEDNO U LJUBAVI udžbenik   LOGOVITA
NJEMAČKI JEZIK        
INFORMATIKA        
           

 

IX. RAZRED

 

Odgovori

Vaša adresa e-pošte neće biti objavljena. Obavezna polja su označena sa *